Azerbaijani | English | Persian | Turkish

دسته بندی وبلاگ

امتیاز رایگان ،عضویت آسان
شارژ مستقیم ایرانسل Evrimpal
گلچینی از بهترین محصولات کشور
15,000 تومن‌ هدیه برا خرید اول
داستان عشق، ثروت، موفقیت

داستان عشق، ثروت، موفقیت

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره‌های زیبا جلوی در دید.
به آنها گفت: " من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید، بفرمائید
داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.
آنها پرسیدند: " آیا شوهرتان خانه است؟ "
زن گفت: " نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته. "
آنها گفتند: " پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می‌مانیم. "
عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.
شوهرش به او گفت: " برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل. "
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: " ما با هم داخل خانه نمی‌شویم. "
زن با تعجب پرسید: " چرا!؟ " یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت: " نام او ثروت است" و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت: " نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم. "
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: " چه خوب، ثروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود! " ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: " چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟ "
فرزند خانه که سخنان آنها را می‌شنید، پیشنهاد کرد: " بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود. "
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: " کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. "
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: " شما دیگر چرا می آیید؟ "
پیرمردها با هم گفتند: " اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست! "
آری ... با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آوردید.

************************


خرید اول 15 هزار تومن هدیه بگیر
گلچینی از انواع محصولات از سراسر کشور
کد تخفیف با چرخونه سایت به صورت روزانه
عضویت