Azerbaijani | English | Persian | Turkish

دسته بندی وبلاگ

امتیاز رایگان ،عضویت آسان
شارژ مستقیم ایرانسل Evrimpal
گلچینی از بهترین محصولات کشور
15,000 تومن‌ هدیه برا خرید اول
قانون کارما

قانون کارما

در طبیعت قانونی داریم به نام کارما که قانون عمل و عکس العمل، تابش و بازتابش وعلت و معلول است.

و در زبان لاتین آنرا Karma  خوانده می شود

قانون کارما می گوید : هر عملی واکنشی داشته و همچنین هر واکنشی خود واکنشی دیگر به دنبال دارد و این چرخه همیشه تکرار خواهد شد.

قانون کارما می گوید شما در هر حال و روزي که باشید، در آسمانها یا در داخل زمین، پشت محکم ترین قفل ها و یا بر تخت سلطنت، کارمای اعمال شما دیر یا زود، به شما بازمی گردد. یا به عبارتی "هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی و" و یا "از هر دست بدهی، از همان دست می گیري" .

خلاصه این قانون  :

هر نیتی که میکنید و یا عملی که انجام می دهید دست به دست چرخیده و همانند آن به خودمان باز می گردد.

کارما به معناي " تاوان" نیز است. بدین معنا که نتیجه ی اعمال نیک و بد فرد در زندگی کنونی و یا « تاوان » کارما به معنی  زندگی های بعدي وی تاثیر خواهد گذاشت. (تعریف غیر ادیان الهی) کارما از اعتقادات ادیان هند و بودا و ادیان آسیاي جنوب شرقی است.


و اعتقاد دین بودا و هندو در مورد قانون کارما : حیات آینده ی هر موجودی بر حسب قانون کارما معین می گردد و به موجب آن کردار، گفتار یا پندار هر فردی، موجب نتایج و سبب اموری است که سرنوشت حیات بعدی او را مشخص می کند. منظور از حیات بعدي این است که انسان پس از مرگ روحش وارد بدنی دیگر شده و در آن بدن مجددا شروع به زندگی می کند که کارما و عکس العمل اعمال آن انسان به این انسان بازخورد می یابد و در پیکر جدید متجلی می شود.
بعضی افراد هم که فقط معتقدند کارما در بعضی رفتار ما نمایان می شود چنین می گویند : اعمال فعلی اطرافیان ما، تاثیر و اثر اعمال قبلی خود ماست .

اگر ما حق کسی را پایمال می کنیم، اگر دل کسی را می شکنیم، اگر با صداي بوق اتومبیل خود در ساعت 12 شب دیگران را می آزاریم، اگر پشت سر کسی غیبت می کنیم و یا حتی اگر خوبی می کنیم، دست افتاده اي را می گیریم، دل ناشادي را شاد می نماییم و یا کیسۀ سنگین برنج را از دست پیرزنی می گیریم، منتظر عین عمل یا شکل تغییر یافتۀ آن باشیم که شخصی دیگر در حق ما انجام خواهد داد.
 

این قانون دقیقا بیان می نماید که هر نیت و فکري که داریم و هر عملی که انجام می دهیم، باعث تابش انرژی ای به جهان هستی می شود که بعد از مدتی (دیر یا زود) به خودمان بازمی گردد و در واقع ما باعث جذب آن فکر و یا عمل می شویم و آنچه امروز از خوب و بد به سرمان می آید، نتیجه نیات و اعمال خوب و بد قبلی ماست. (کمی شبیه قانون جذب است ولی تفاوت دارد) عمل ما دقیقا مانند یک بومرنگ عمل کرده و به سوي خودمان با شدتی بیشتر بازمی گردد. با این اوصاف این جمله که می گوییم زندگی بازی بومرنگهاست، کمی روشنتر می شود و باید توجه داشته باشیم که بومرنگ خود را به هر طرف پرتاب کنیم باز هم به سمت خودمان باز می گردد.


خرید اول 15 هزار تومن هدیه بگیر
گلچینی از انواع محصولات از سراسر کشور
کد تخفیف با چرخونه سایت به صورت روزانه
عضویت